Prinsebal

Op zaoterdaag 14 jannewarie 2023 zal òs Prinsebal plaatsvinde in BMV De Vilgaard. ’t Bómvolle programma start um 19:49, dus zörg dát geej d’r op tied beej ziet. Nao ’t aaftraeje ván Prins Giel II en zien adjudante Don & Bas, zal ’t nieje Trio zich prissentere mit ein geweldige oètkomact! Wae wuurd ’t Trio 2023 ván dizze Gekke Maondaag?

Mit o.a. optraejes ván John Tana, Otto Wunderbar, JoeksDJ Chocotoff, de winnende Wuilusliedjes, ós gardes en mier.. Entree bedraagt € 7,50, vur jeug onder de 18 jaor is de entree € 2,50 op vertoeën ván ein geldig ID.

Geej kint neteurlik ok ein poging wage um te raoje wae dae muts mit vaere dit jaor op de kop krieg, en daobeej mak geej kans op 25 munte! Hald òzze social media in de gate vur de Prinsepoule 2023.

Gank snel naor ’t volledige programma, klik HEEJ.