Liedjesmatinee

De nieje Wuilusschlagers ván ’t seizoen 2022/2023 zien bekind nao ein fantastisch Liedjesmatinee in ein druk BMV!
Ièrste is gewaore “’t Gekke Maondaagsvlaegtuug” gezonge daor Enne Bink. Teks is ván Willem Koopmans & Pim Geelen en de meziek is ván Marcel Driessen.
Twieëde is gewaore “’t Enige Rech” gezonge daor ’t Joetskoeër. Teks is ván Willem Koopmans & Teun Berden en de meziek is ván Peter Theelen & Marcel Driessen.
Derde is gewaore “Wintersport” gezonge door Arno, Wouter & Evelyn. Teks is ván Jan Arts en de meziek is ván Marcel Driessen.
Ièrste beej Jeugdinstuif Velden is “Ik Wil Gekke Maondaag” gezonge daor Britt & Iva. Teks is ván Maarten Jansen en de meziek is ván Marcel Driessen.
Weej bedanke alle bezeukers, artieste en juryleeje vur eur komst aan ’t fantastische Liedjesmatinee! De liedjes waere op de 11e ván de 11e geprissenteerd.