Prinselik Trio

Zaoterdaag 11 jannewarie 2020, naor dizze datum haet ós nieje trio toegelaef. In Velde waore ze al waeke aan ‘t gisse en tippe, wae wördt de nieje Prins??

De Wuilus is dán ok trots um te melde dát in unne volle BMV De VIlgaard in Velde, nao de spectaculaire Prinse act, Wesley Dirkx is oetgeraope ás Prins Wesley d’n Ièrste de 70e Prins ván Gekke Maondaag vereineging De Wuilus oet Velde. Ás adjudante waorte Ruud Fitten en Gido Heger aan ‘t Veldes publiek geprissenteert.

Nao ‘t oetkómme braok ‘t fieës hielemaol los ónder leiding ván Net oet Bed, Hoondervel en Bjorn en Mieke.

Volges de Wuilus tradisie is de Prins unne echte Veldenaer. Tradisie getrouw naet getrouwd, hae woeënt nog thoes en is nog gen dertig jaor.