Letste Niejs

Uncategorized
17 juni 2022

Wils dich meidoon aan ’t Liedjesmatinee?

Mit de Gekke Maondaag net achter de rug blikke we alwir veuroèt naor ein ván òs ièrskommende evenemente: ’𝘵 𝘓𝘪𝘦𝘥𝘫𝘦𝘴𝘮𝘢𝘵𝘪𝘯𝘦𝘦! 𝗭𝗼𝗻𝗱𝗮𝗮𝗴 𝟮 𝗼𝗸𝘁𝗼𝗲𝗲𝗯𝗲𝗿 zal in ’t teike staon ván ein…
Uncategorized
3 juni 2022

Velde, dankewel!!

Mit 'n lach en 'n traon, ein oètbundig en fantastisch slotstuk ván ein paar waanzinnige daag! 'T plein is inmiddels laeg en opgeruumd, mar veer daag lang stond 't op…
Ierdere Berichten