Wuilus aktiviteite seizoen 2020/2021 aafgelas 

 

 

Velden, 1 september 2020

Onderwerp: Corona en de Gekke Maondaag in Velden 2020-2021

Beste leden, Commissieleden, Vrijwilligers, Wuilussen en Wuilussinnen,

De Corona-crisis en de hieruit voortkomende regelgeving treft ons allemaal. Hoewel er momenteel nog veel onduidelijkheid heerst over de impact en de duur van deze regels, zien wij ons als Gekke Maondaagvereineging De Wuilus genoodzaakt vooruit te denken richting ons nieuwe seizoen 2020-2021.

Daarom hebben wij op voorhand besluiten moeten nemen over onze activiteiten. Via deze brief informeren wij u over onze besluiten en vooral ook over onze beweegredenen om tot deze besluiten te komen. Laten we vooropstellen dat de boodschap in deze brief iedere Gekke Maondaag vierder diep raakt en dat dit absoluut geen leuke mededeling is.

Geen activiteiten

Met pijn in ons hart hebben wij het besluit moeten nemen om in het seizoen 2020-2021 geen Wuilus activiteiten te organiseren.

Het seizoen 2020-2021 wordt doorgeschoven naar het seizoen 2021-2022. Ons huidige trio, Prins Wesley en adjudanten Ruud en Gido blijven aan zodat zij een regulier seizoen ook af kunnen maken en onder andere in november 2021 hun Zittingen kunnen bijwonen. Wij hopen en verwachten dat vanaf de zomer 2021 een regulier seizoen weer opgepakt en georganiseerd kan worden. 

Waarom?

Met stip op één staat de gezondheid. Belangrijk is dat we deze voor iedereen kunnen garanderen en dat de gestelde regels gewaarborgd kunnen worden. En dat wordt lastig. Het virus zal niet weg zijn, een vaccin of medicijn staat ondanks vele onderzoeken nog niet eens in de startblokken. En als er een vaccin is, zal het nog maanden duren voordat iedereen die dit wil ook is gevaccineerd en dus het risico voor de gezondheid is geminimaliseerd.

Maar ook de sfeer. Gekke Maondaag is een gezelligheidsfeest. Op 1,5 meter afstand, vaste zitplekken en verdere vele beperkingen is dit niet te organiseren. Het ontbreekt dan aan spontaniteit, warmte en gezelligheid. Daarnaast worden wij als vereniging verantwoordelijk gehouden voor de handhaving van alle regels die gesteld zijn.

En kun je daarbinnen een Prins en adjudanten een waardig seizoen bieden? Met de vele afgelastingen die er al zijn en nog komen en de beperkingen die er zeker nog zullen zijn? De beperkte publieke toestroom die mogelijk is? Het ontbreken van de typische Gekke Maondaag sfeer, bij iedere handeling denkend aan de gezondheid en veiligheid? Dit is vrijwel onmogelijk. Los daarvan nog eens, wie voelt zich geroepen om naar onze activiteiten te komen, een risico te lopen?

De overheid is in de lead om eventuele versoepelingen vorm te geven. Voor evenementen gelden nog steeds de beperkte maatregelen. Met de maximaal 100 personen die nu aanwezig mogen zijn, kunnen Zittingen , Gardefestival, Prinsenbal, Prinsenreceptie, Optocht en andere activiteiten slechts in zeer beperkte mate worden georganiseerd. Inmiddels staan de maatregelen onder spanning met de nieuwe stijgingen. Dit biedt geen positief perspectief voor de rest van het komende seizoen. Wij denken en verwachten ook dat pas medio 2021 langzaam sprake zal zijn van opschaling in evenementen.

Alternatieven

Nagedacht wordt momenteel wel op welke wijze er toch Gekke Maondaag accenten kunnen worden gezet om in het seizoen 2020-2021, binnen de beperkte mogelijkheden, onze Gekke Maondaag in gedachten te houden. Hoe en wat, daarover is nu nog geen duidelijkheid. Zodra dat het geval is zullen wij dit natuurlijk bekend maken.

Tot slot

Wij als vereniging betreuren dit besluit enorm. Nooit eerder kon de Gekke Maondaag, dan wel Wuilus activiteiten geen doorgang vinden. Maar de gezondheid, de veiligheid, het organiseren binnen de gestelde maatregelen en het kunnen bieden van een goed en mooi seizoen aan Velden, de Prins en Gekke Maondaag vierders, wegen zwaar en geven helaas geen andere mogelijkheid.

Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact op middels ons secretariaat onder This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Met vriendelijk groet,

Gekke Maondaagvereineging De Wuilus Velde

Harold Hafmans 
Vorst / Voorzitter